Zviera v aute VS legislatíva ČR

Čo nám hovorí legislatíva ČR?

 

Zákon č. 361/2000 Zb. k preprave zvierat stanovuje:

• Vodič je okrem povinností uvedených v § 4 (Povinnosti účastníka premávky na pozemných komunikáciách) ďalej povinný zaistiť bezpečnosť prepravovanej osoby alebo zvieraťa a bezpečnú prepravu nákladu.

• Pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča, prepravovaných osôb ani zvierat a ani bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách.

• Vodič je tak zodpovedný za to, že neohrozí zdravie prepravovaného zvieraťa, ale ani ostatných cestujúcich a ostatných účastníkov premávky (napr. Chodcov, cyklistov alebo iných vodičov).

 

 

Zákon č. 246/1992 Zb., Na ochranu zvierat proti týraniu, v znení neskorších predpisov:

• tiež stanovuje, že musí mať zviera dostatok priestoru, aby mohlo zaujať prirodzenú polohu, ktorá mu umožní korigovať pohyby vozidla.

 

K zabezpečeniu zvieraťa môžeme použiť rôzne varianty sietí, mreží, prepravných boxov, postroje pripútané k bezpečnostnému pásu alebo obdobné pomôcky. Nikdy nesmie byť zviera v aute na voľno, ide aj o Vaše zdravie.

 

Späť do obchodu